Giriş Yap
Hayat, mükemmele ulaşmaya çalışan, ışığını kaybetmiş bir varlığın kendini keşfetme çabasıdır, bir varlığın gelişim hikayesidir. Tekâmül eden canın yolculuğudur yaşam.