Giriş Yap
Ahlak ve erdem nedir?
Erdem ahlaksızlıktan çekinmeyi değil, onu arzulamamayı içinde barındırır.
Sayfa 45 - Erdemler ve Ahlaksızlıklar
·
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.
Giriş Yap
Öne Çıkanlar
Ben cevap vereyim Descim :D Şimdi şekerim erdem ve ahlak aynı nane değil, erdem genel olarak bir kültürden bağımsız var olabilen iç yasa, yani bir şeyleri kodsuz eylediğimizde bizi yönlendiren şey. Ahlak ise dine, kültüre, yaşanmışlığa ve eğitime bağlı olarak şekillenmektedir. O nedenle her zaman ahlaklı olan erdemli olan olmak zorunda değildir.
Allah kimseyi şu mübarek ramazanda kendi gönderisine ve sorusuna kendi cevap verecek duruma düşürmesin, hem de yanıtlı bir şekilde. Sonra insanlar, Deli diyorlar bana, desinler değişemem, resimler değişemez, yesin onu ninesi yesin onu babası..
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Ahlak toplum ve aile tarafından bizlere dayatılanlar, erdem bize dayatılmadan oluşan tutumlar desem doğru bir cevap vermiş olur muyum acaba?
Doğru yok Gülçin ama senin söyleminle benim düşüncem örtüşüyor, ha erdemin ya da etik yasanın bize dayatılıp dayatılmadığı konusunda da agnostiğiz. Belki de çiplendik ve belirli ortak hassasiyetler edindik. Belki kültürü vs. sıfırlasak erdem de silinecek yeryüzünden. Aslında ciddi insan deneyleri yapmak gerekiyor bunun için fakat oldukça etik dışı. O nedenle yapılamıyor.
Bu durumu -bana göre- en iyi ifade eden biricik Deccal'imizin sözünü de buraya ekleyelim: ''Sahiden, ne çok gülmüşümdür, keskin pençeleri olmadığı için kendilerini iyi zanneden zayıflara!''
Koşullardan etkilenmediğini düşünen “iyilik” timsallerine :)
Bu sözden hareketle, erdem ütopik diyebilir miyiz Dess? :) Zira, bence insan yapmasa da yapmadığı pek çok ahlaksızlık denilen şeyi arzular.
Şükürler olsun ya Rab :D hoş geldin Kaan sana hurma ikram edeyim :D Deriz, idealize bile deriz. Fakat ben yukarıdaki söze katılmıyorum. Erdem arzulamamak değildir, erdem arzuları bastırmaz arzuları doğru yönlendirir. Fakat insan eksik bir varlık, daha arzulamayı bile doğru yapamaz iken doğru yönlendirmesi imkansız olduğu için erdem idealize ve ütopik bir kavrama dönüşecektir.
Farklı bakış açılarına göre Ahlak ve erdem'in ne olduğu tartışılabilir. Ben okuduğum ve gözlemlediğimden anladığımı beyan ediyorum; Bence bu mesele !özgürlük tarifi! bakış açısına göre anlaşılır veya değerlendirmesi daha sağlıklı olur. Şöyle ki: Hürriyetin gereği odur ki;(Ahlakın, İnancın hürriyet tanımı) Ne kendisine, ne başkasına zararı dokunmasın. Erdemin(Felsefi) hürriyet tanımında başkasına zarar vermesin, kendisine istediğini yapabilir. Ondandır ki Ahlak mesela eşcinselliği doğru bulmaz çünkü inanç bakımından kendisine zarar verdiğini düşünür ve bunun neticesi olarak ahlak evrensel algılanmaz çünkü bunun kültürle alakalı bir mesele olduğu tasavvur edilir. Halbuki bunu kültür emretmemiştir, bu davranıştan kaçınmanın insanın varoluş kodlarında olduğunu savunur ama her Ahlakın savunucuları kendi raconunu kendileri kesmeyi sevdiklerinden ahlak hep güdük kalmakla ittiham edilir. Erdem ise evrensel algılanır çünkü o eşcinsel bireyin kendi doğrularını yaşadığını savunur ve başkalarına da bir zararlarının olmadığını inanç noktasında düşünür. Erdem iyiliği ve doğruluğu kişinin vicdanına havale eder Ahlak ise; Ahlakın göreceli olduğu yerde ahlaksızlığın başladığını savunur... Vs (Bu hamur çok su götürür, kanaatimi açıklamak için bir kitap kadar yazmam gerek fakat bilgim bu yazdığıma bile yetmedi.)
Kişinin vicdanı, sizce ahlaktan bağımsız işleyebilir mi? Ne kadar bağımsızlaşabilir karar verirken?
Ahlak yoktur ama oluşması zorunlu kılınmıştır. Dinler ahlakı oluşturdu. Şeytan da dur sen görürsün diyip erdemi yarattı. :D ahlaksız olmak kabaca toplum kurallarına ve dine karşı durmaktır. Cesaret ister ama bundan öte bilge biri olmalı. Boş cesaret peynir tenekesindeki ses gibidir. Etkisizdir. :D İnsanlar arzu kelimesini duyunca cinsel ifadeler bekliyor ya da onu düşünüyor. Neye ulaşamazsa onu arzuluyor buna da ahlak engel oluyor. Fransız ihtilali döneminde yapılan ahlaksızlar olmasa ihtilal olmayacaktı. Ne saçmaladım ama. :D Ben de ahlak kodları hemen hemen yok. Erdem ise bir nebze var. Gelgelelim etiğe, etik kuramı ahlakla aynı kefe de gibi, toplum etiği değil ahlakı bilir. Doğruyu ve yanlışı ayıramayan kişi etik değildir. Ama bu onu ahlaksız yapmaz. Deli bir kişi de ahlak olmayabilir ama erdemi vardır. Etiği de bilmeyecektir. En büyük ahlaksızlar da siyasetçilerdir. En büyük erdemsizler de peygamberlerdir. :D
:D sen erdemli birisin. Ahlaklı bile olabilirsin Emre, ikisini eliminize etmek için daha çok çalışmalısın. Vereyim sana kötülük bohçamdan bir tutam erdemsizlik?