"Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. " ~MOLİERE~
19
Beğeni
kamera
;