Sayfa sayısı 160 olarak belirtilmiş, ancak kitap 679 sayfadan mütevellit. Akıcı, aydınlatıcı, Kafkas milleti hakkında kültürel ve ırsi fıtratları çok keskin izah eden bir neşriyat.