"Ah, beklenmedik şeyler karşısında kendi ayakları üzerinde durmak. Ağaçlar ve hayvanlar misali karşı koymak geceye, fırtınalara, açlığa, alay edilmeye, kazalara, terslenmelere.."
8
Beğeni
kamera
;