"Başında karşı koymak, sonunda karşı koymaktan çok daha kolaydır."
4
Beğeni
kamera
;