Giriş Yap
176 syf.
Kitapta, Necip Fazıl Üstadımız «Sünnet ve Cemaat Ehli» anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kolları, ilk örneklerinden itibaren tarihî bir geliş halinde en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve günümüze bağlarken, gayesi: İslâmı olduğu gibi bulmak, dinin ulvî ve gerçek net hakikatini meydana çıkarmaktır; uydurmak ve kendi hakikat kuruntularına feda etmek değildir. Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulünün(S.A.V)vefatından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler bunlar Kuru akıl ve şeytanî hayallerdir...Bunlardan kurtulmalıyız. Bir Sahabi diyor ki: «O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık.» Biz böyle bir peygamberin yeni nesliyiz. Allah onların şefeatleriyle bizler sapık kollardan kurtarsın. Kitapta bağlı olduğum ameli ve itikadi mezhebimin ne kadar doğru olduğunu okurken İmam_ı Azama hayran kaldım. Bir gün bir köle İmam_ı Azamın yanına gelip: Halka vaaz ver kölelerini azad etsinler deyince o'nun cevabı; bana 1-2 gün müsaade et böyle bir nasihatte bulunabilmek için benim de bir köle satın alıp azad etmem gerekir bir köle satın alayım da vaaz kürsüsüne öyle geçeyim der. Şimdikiler ise azla yetinin deyip saraylarda sefa iftarları yapıyorlar Allah herkese doğru yolu göstersin diyor tüm okurlara bu kitabı tavsiye ediyorum.
Doğru Yolun Sapık Kolları
8.5/10 · 1.216 okunma
Peydahlanmaya başladıklarından  bugüne; hakiki imanı öldürücü ve her an ruhları kemiren ve girmediği yer, delik, kovuk, bünye bırakmayan (Sapık Kollar); güya tarikat, lâfta cemaat, ne idüğü belirsiz dergah, altı kaval-üstü şişhane dernek-parti adı altında, mukaddes İslâmın tüm mücerret ve müşahhas kıymetlerini kıyıcılığa memur ve telkinleriyle mutasyona uğramış haliyle, tüm mevcudiyetiyle dimdik karşımızda durmaktadır!... 1000kitap.com/giryan_i_mecruh
"Yarası benimkine benzeyen insana doktordan daha fazla ihtiyacım var" 💬 David Grossman