Semaya sığmayan esrâr-ı Kibriyâ-yı garâm, Nasıl da sığmış o sevdâpenâh gözlerine!
16
Beğeni
kamera
;