Asıl mü'min hakkıyla hürdür.
Sani-i aleme abd ve hizmetkar olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir.
Demek ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur.

Ama hürriyet-i mutlaka, vahşet-i mutlakadır. Belki hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet de insaniyet nokta-i nazarından zaruridir.