Giriş Yap
96 syf.
·
1 günde
·
8/10 puan
İbn Hacer el-Heytemî, bu eseriyle Mehdî'nin hakkında özet denilebilecek bir içerik ve hacimde kitap yazmak istemesinin ürününü ortaya koymuştur. Yani Mehdî hakkında kısa ve öz, aynı zamanda klasik bir eser okumayı arzu edenlere güzel bir fırsat sunmuş oluyor... Kitabın tercüme ve imla hataları had safhadaydı. Böyle değerli bir eseri özensiz ve titizlikten uzak bir tavırla tercüme etmek, maalesef kitabın şanına yakışmıyor ancak bu hatayı kitaba izafe etmek tabii ki doğru olmaz.
Beklenen Mehdi'nin Alametleri
8.3/10 · 9 okunma