“Ama ben bu kadını ötekilere tercih ederim. En azından pençelerini saklamıyor!”
kamera
Sayfa 241 - Ayrıntı Yayınları
4
Beğeni
kamera
;