"Biri gerçek aşk, öteki geçici bir ilişki arıyorsa olmaz. Bence bu tür dengesizlikler ilişkilerde acının asıl kayna­ğı oluyor, insanlar ne istediklerinden tam olarak emin alamı­yorlar bir türlü."
7
Beğeni
kamera
;