Hırs safraya2 benzer, bir engelle karşılaşmadıkça, insanı canlı, diri, hareketli ve ateşli kılan salgı türü gibidir. Ancak engelle karşılaşırsa, yani istediği gibi hareket edemezse, yakıcı, dolayısıyla kötü ve acı olur. Benzer şekilde hırslı insanlar da, hırslarında ve isteklerine ulaşamazsa, ilerleme esnasın da, tehlikeliden ziyade işgüzar olur. İsteklerinde ısrarcı olup hilelere başvururlar, içlerini kötülük ve kıskançlık kaplar, olayları ve insanları düzgün bir gözle göremez, bir şeyler ters gidince içten içe sevinirler. Haliyle böyleleri, bir kralın ya da bir devletin hizmetinde bulunacak birine göre en olumsuz niteliklere sahiptir. O halde liderler tarafından yapılabilecek en iyi şey (hırslı kişilerden yararlanacaklarsa) onları her daim yönlendirmeleri ve asla geri adım atmamalarıdır.
2
Beğeni
kamera
;