1000Kitap Logosu
Resim
Abdullah ibn Mes'ud (radiyallahu anh) şöyle demiştir: "Kim birilerini örnek alacaksa Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in ashâbını örnek alsın. Çünkü onlar bu ümmet arasında kalpleri en iyi, ilim yönünden en derin, en az yük altına giren, en doğru yol üzere olan ve en güzel hâlde bulunan kimseler di. Onlar öyle bir topluluktu ki Allah onları Nebîsi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e sahâbe olmaları için seçmişti. Şu hâlde onların faziletini bilin ve izlerini takip edin. Çünkü onlar dosdoğru yolun üzerinde idiler."
Sayfa 30 - ibn Abdilberr, Camiu Beyanil İlm ve Fadlihi, (1810)
9
Beğeni
1
Paylaşım