"1682'den itibaren devam edegelen ihtilafın bir neticesi olarak, Sirhindi'nin muhalifleri Haremeyn (Mekke-Medine) ulemasından onun düşünceleriyle alakalı 32 hususta fetva istediler. Bunun üzerine dönemin Mekke Emiri Şerif Said Berekat, Berzenci'nin eserini bütün Haremeyn ulemasının Sirhindi'yi kâfir saydığı mealindeki bir mektupla beraber Hindistana göndermiştir."*
*(Prof. Dr. Hamit Algar, İmam Rabbani, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.22, s.198.)