1000Kitap Logosu
Resim
Ebu Muhammed el-Hakem b. Mabed el Huzai'nin Kasidesi (v.295)
Size nasihatimi armağan ettim ey sevdiklerim Ben bununla her tarafta meşhûrum Hakkın ve Sünnet'in sözünü üstün getirdim Sünnet ki onun haberi Mustafa'dan sahih olarak gelmiştir Muhammed'den sonra insanların en hayırlısı -Sabah akşam selam O'nun üzerine olsun- Ebu Bekir Sıddık'tır, helal olsun ona Düşmanlar çatlasa da, ondan sonra Ömer gelir Onlardan sonra Osman gelir, sonra da En faziletli insanlardan, razı olunan Ebul Hasen İşte bunlar hidayetin alametleri ve başlarıdır Yeryüzünde yürüyenlerin en faziletlileridir Onları sevmek her müslümana farzdır Onları sevmek iftihar edenin iftihar kaynağıdır Yine hicret edip cihad eden ilkleri sevmek de Nebi'yi barındırıp O'na yardım edenleri sevmek de farzdır Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı rab yoktur Lütuflar ve nimetler O'nundur, hamd ve şükür O'nadır Kıyamet gününde bize açıkça gözükecektir Ayı gördüğümüz gibi apaçık göreceğiz O'nu Allah'ın kelamı muhdes değildir Kim "mahluktur" derse Allah'a kâfir olmuştur Muhammed el-Hâşimi'nin ﷺ sözünü din edinirim ben Cehm'in görüşünü ve kaderiliği din edinmem Râfizilik ve irca da değildir benim dinim Ben ancak indirilene, sonra da esere uyarım Dinim dosdoğru bir dindir, onu iyi bilirim Mulhid dinini gizlese de ben dinimi açıklarım İlahimin affını bununla ümit ederim Bununla Sekar'dan kurtulmayı umarım Rabbim Beni koru ya Rahmân, sensin benim efendim Senin koruduğun güvende ve en büyük nimet içindedir.
3
Beğeni