Artık var olmayanlarım ben. Yararsızca Akşamleyin yitip giden bu insanlarım ben.
kamera
;