"İnsan hayatı bir rahim arayışından ibarettir," dedi Ekmel bey ev rahimdir. Bundandır kendimize bir ev aramamız.
2
Beğeni
kamera
;