1000Kitap Logosu
Resim
"Demək, mövcud olan hər şey müəyyən çərçivədən kənara çıxmır. Bizi əhatə edən dünyaya baxanda hər dəfə əmin olursan ki, ümumi, əbədi qanunauyğunluqlar var. Bununla belə, hər planetin özünəməxsus şəraiti olduğundan orada həyat fərqli, özünəməxsus yaranır. Eyni bir orqanizm ayrı-ayrı mühitlərdə fərqli formalara malik olur."
39
Beğeni