Giriş Yap
Zamanın akıp gidiyor oluşu birbirini taklit ederek, yerinde sayan günler olduğunu ve kanıksandığını yadsımak olanaksızdır. Bize hükmeden şartlar içerisinde düşünebildiğimiz kadar özgür olduğumuz bu dünyada, karşılaştığımız durumlar karşısında sorgulayamadığımız her bir soru hayal kırıklığına gebedir. Nihai soru ise bu gibi durumların bizi başlangıça mı sürüklediği yoksa sona doğru mu yaklaştırdığı? 𝔈𝔟𝔯𝔞𝔯 𝔇𝔲𝔪𝔞𝔫
·
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.