1000Kitap Logosu
Resim
On dört asır sonra, yani içinde bulunduğumuz Yirminci asırda ise İslâmiyetin ve müslümanların hali nicedir? Kendi bünyemiz dahilindeki umumi manzaraya objektif bir nazar atfettiğimiz an, bu sualin gerçek cevabı ile karşı karşıya bulunacağız. Evet, ondört asır evvelin, on dört asır sonradan pek belirli bir farkı yoktur. İsmi Ahmed, Mehmed olan, nüfus cüzdanlarında (Dini: İslâm) yazan bir sürü dinsiz, putperest ve «müslümanım» diyerek, müslüman gibi göründüğü halde aralarına fitne, fesat ve nifak tohumları saçmak suretiyle müslümanları birbirine düşüren bir sürü münafık; dün olduğu gibi bu günde İslâmiyeti ve müslümanları çift koldan eritip. yıpratma gayreti içindeler.
14
Beğeni