Giriş Yap
Karşılaştığımız bir sömürü, Karşılaştığımız bir zulüm, Karşılaştığımız bir haksızlık varsa, bütün bunlar Allah'a kulluktan ve dolayısıyla Allah'ın yardımından uzaklaşmanızın bir sonucudur.