Giriş Yap
İnsan toplumu yaratmaz, orada dünyaya gelir. Öz­gür olarak dünyaya gelmez ama zincirlenmemiştir de. Bir yığın geçmiş etkilerin, gelişmelerin ve tarihsel olgu­ların yarattığı özel bir toplumsal ortamın ürünüdür. Di­nin, iklimin, kavimsel tipin, bağlı olduğu sınıfın, top­lumsal yaşayışdaki tutumsal ve siyasal durumların ve son olarak yerin, köyün ya da kentin, evin, ailenin ve ‘doğduğu yerdeki komşuların izlerini taşır.
Mihail Bakunin
seçme düşünceleri
·