Giriş Yap
Yetiş ey keştibânım bir derin deryâya düştüm ben Meded gavvâsım ol kim bî-amân dalgaya düştüm ben