Giriş Yap
Bu bir gülzâr-ı fânîdir ne tutmuşsun yakasından