Giriş Yap
Boyandı kana dil şehri kuruldu Kerbelâ cengi O yâre karşı cânın teşne-kurbân eyleyen gelsin