Giriş Yap
Gece ağırdır; masuma uyku, sarhoşa cesaret verir, diptekileri çağırır; biçimleri, şeyleri, yaşı ve kuruyu, erkeni ve ışığı tersyüz eder.
Ahraz, Deniz GezginSayfa 19 - Can Yayınları