Giriş Yap
Bütün çağlar boyunca erkeklerin bizim kadar çalışkan olduklarını, yaptıkları işlerin de bizmkilerle eşit değerde olduğunu varsayarak yaşadık. Biz dünyaya çocuk getirirken onların da kitaplar ve resimler getirdiklerini düşündük. Biz dünyayı kalabalıklaştırdık. Onlar uygarlaştırdılar. Ama artık okuyabildiğimize göre, çıkan sonuçlar hakkında hüküm vermekten kim engeller bizi? Dünyaya bir çocuk daha getirmeden önce dünyanın nasıl bir yer olduğunu öğreneceğimize yemin etmeliyiz. (Bir Topluluk)