Giriş Yap
İnsanca koşulların sözü bile edilemeyecek bir cezaevinde kadın görüşçülerin bir kümese tıkılması son derece doğal.
·