Giriş Yap
Namaz, Allah ile kul arasında bağ kurmaktır.Bu bağ, dinin direği ve temelidir.