Giriş Yap
"Şifâhâne-i hikmette sakîm isterler" diye buyurmuşlar büyükler.
'âciz, hasta, mağdur, mazlum.. allah seni huzurunda böyle ister'