Yalnızca kendi göbeğine bakan, dünyayı göremez. Bu nedenle Montaigne tarih okur, felsefede derinleşir; böyle yapmaktaki amacı ders almak, kendine inanç aşılamak değil, başka insanların kendi "ben"lerini, başkalarının "ben"i yanında ayakta tutabilmek için neler yapmış olduklarını görmektir.
Stefan Zweig
Sayfa 76 - Can Yayınları. 2. Basım, 2012.