Binlerce yıl toprak altında kalan ve unutulan bu ölü dillerin çözülmesi yalnızca Mezopotamya bölgesinde yaşayan Süer uygarlığını tanıtmakla kalmamış, aynı zamanda Tevrat'taki kitapların Eski Yakındoğu ile büyük ölçüde benzerliğini de ortaya koymuştur.