Hayır öyle söylemeyiniz; kimse kimsenin kalbini bilemez. Bazen bir kahkaha, bir gözyaşı her şeyi örter.