Savaşın sonunda İstanbul ilk defa büyük bir göçmen kitlesiyle karşılaştı; anayurda göç eden kitlelerin yurdu haline döndü.