Giriş Yap
● Dâğ-ber-dâğ (ﺩﺍﻍ ﺑﺮﺩﺍﻍ) birl. i. (Fars. ber- “üzerinde” ekiyle) Yara üstüne yara, kat kat üzüntü: Her dem tenimizde dâğ-ber-dâğ olsun / Feyz-i gam ile o kûşeler bâğ olsun (Azmîzâde Hâletî).
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.
registan okurunun profil resmi
3. mec. Aşk, elem, keder vb. içe işleyen duyguların verdiği yanıklık, yara: “Dâğ-ı aşk.” “Dâğ-ı derun.” Merhem koyup onarma sînemde kanlı dâğı / Söndürme öz elinle yandırdığın çerâğı (Fuzûlî – Ö.T.S.)