''(Onlar) pek değerli cennetler içindedirler. Birbirlerine o suçlular(ın durumun)dan sormaktadırlar.
(Sonra aralarından perde açılınca dediler ki:)
-'Sizi Sekar'a sokmuş olan nedir?' (Cehennem ehli cevaben) dediler ki:
-'Biz namaz kılanlar(ın yaptığı işin farziyetine inananlar)dan değildik! (Müslümanlar gibi,) yoksulu da yedirmezdik! (Allah'ın ayetleri hakkında inkara) girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık!
Ceza gününü de yalan saymaktaydık!Ta ki o kesin gerçek olan ölüm bize geldi! (çattı)!''

MÜDDESSİR SURESİ 40-47

Namaz hususunda cehennem ehli;

1) Namazı inkar edenlerin cehennemdeki yeri: SEKAR
2) Namazı kabul eden fakat eda etmeyenlerin cehennemdeki yeri: ĞAYY

ve birde namazın farz olduğuna inanıp eda eden fakat vaktinde kılmaya önem vermeyenler de cehennemdedirler.