"Yeryüzü Türkleri taşımağa kafi gelmiyordu, Batı'ya doğru yürüyüşlerinde, önlerinde köpeğe benzer (BÖRÜ-Kurt) bir hayvan bulunuyordu. Onlar da (Türkler) ona yetişemiyorlardı. Hayvan "Gök Börü" yürümek istediği zaman, "Göç" yani kalkın diye bağırıyor, Türkler de durduğu yere kadar onu takip ediyor ve orada çadırlarını kuruyorlardı. Uzun zaman yol göstererek, nihayet kaybolunca, Türkler de artık geldikleri yerde oturup kaldılar."