Türkçe'de, bazı kesimlerce ısrarla "Arı Usun Eleştirisi" şeklinde çevrilirken, diğer bazılarınca da "Saf Aklın Tenkidi" olarak söylenegelen; en uygunun ise, sanki orta yolu bulma uğruna yerleşmişi olan "Saf Aklın Eleştirisi" olduğu, Avrupa felsefesinin doruğu olan İmmanuel Kant'ın doruğu olan kitap.

Tabi, istek üzere çoğaltılabilir: "Katıksız Aklın Tenkidi", "Salt Usun Eleştirisi", "Arı Usun Kritiği", "Pür Aklın İrdelemesi"...

Kitabın adı konusundaki ihtilaftan, içeriği konuşmaya sıra gelmiyor. Kant buna şahit olsaydı, mezarında ters dönerdi herhalde. Neyse, Kant'ik kuntik mevzular bunlar. Bir nevi: Saftirik Kofti'nin Kıytırığı!