Oğuz toplumu belli ölçü ve kıymetlere istinaden bir hayat anlayışı yaşlamaktadır. Bu ölçüler ise :
1- Ok atmak ve yay çekmekte gösterilecek hüner,
2- Yağı ile savaşta üstün gelmek. -Baş kesmek, kan dökmek-
3- Kalun Oğuz içinde ÇULDI almak,
4- İle (ülkeye) sahip olmak,
5- Aç doyurmak, çıplak donatmak (zengin ve eli açık olmak)
6- Soylu olmak ve soyunu küçük düşürmemek-soylu davranmak-