İlginç bilim kurgusal yanı ağır basan ama tarihsel ve tarih öncesi verilerin özgün bir yeniden okunması olan kitabın olumsuz yanı , yazarının bütün olayları Tevrata,Yahudi tarihine ve mitoslarına dayandırması.