Müslümanlık nerede! Bizden geçmiş insanlık bile...
Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile!

Kaç hakiki Müslüman gördüm ise, hep makberdedir!
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!