Erdem Bayazıt'ın şiir serüveni ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar yazdıkları arasında kopmaz ve sarsılmaz bağlar vardır. Duruş şiirleridir. İstikamet şiirleridir. Klasik edebiyatımızdan faydalanmayı bildiği gibi günün şiir dilini de iyi bilen, bilmekle kalmayıp iyi kullanan bir şairdir. Coşkuyu İslamdan almıştır. Örneği, beklediği ve özlediği Peygamberdir. O nedenle denilebilir ki Bayazıt'ın şiiri, soylu, soylu olduğu kadar da tılsımlı bir şiirdir.