96 syf.
·Puan vermedi
Nır suresi 24 üzere telif edilmiş bir hikmeti eser
İmam gazalinin yaklaşım tarzını ve ayetten çokarılabilecek manaları teferruatıyla anlatıyor