Müziğin ya da ilgi çekici bir düşüncenin yokluğunda renkler solgunlaşır, insanlar birer cesede, evler birer yeraltı mezarlığına dönüşür ve ölüler, yalnızca bir anlığına bile olsa kıpırtısız yatar...