"Umutsuzluk tamamen olağandışı bir durumdur ;diğer birçok hastalık gibi tedavi edilebilir .Ne kadar karamsar olursanız olunuz,benliğinizde kötülüğün girmesine izin vermeyeceğiniz küçük bir köşe bırakınız .Bu küçük köşe sizin ilaç kutunuz olacaktır. "