"Hayır, Ernst. Biz ölçülerimizi yitirdik. On yıl boyunca bizi her şeyden ayırdılar. Korkunç, insanlıkla bağdaşır yanı olmayan, gülünç ve düzmeciliği göklere çıkaran bir övünçle donattılar. Başka ırkların ancak kölesi olabileceği bir üstün ırk diye nitelendirdiler bizi. " Acı acı güldü. "Üstün ırk! Her aptala, her düzenbaza, her emre boyun eğmek, ne ilgisi var bunun üstün ırk olmakla? Karşılığı ortada. Ve her zaman olduğu gibi, bu karşılık, suçlulardan çok suçsuzların canına okuyor. "