...Cenab-ı Hak çalışıp çabalayan ve gayret gösterene müslüman kafir ayırımı yapmaksızın dünyalık ihsan edeceğini beyan etti.
Çünkü bu, Allah'ın adaletinin gereği idi.
Çok çalışan kafirlere, az çalışan veya çalışmayan müslümanlardan daha çok vermesi bu sebepledir.