.... Aynı dinin zina için kullandığı "haram" kavramını neden gıybet için de kullandığını iyi tahlil etmek durumundayız.