Din, akılla değil vahiyle belirlenmiş kurallardan oluşmaktadır. Mükâfatlar, cezalar ve ihsanlar aritmetik rakamlarla değil, ilahi kıstas ile belirlenmektedir.